Gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

GABIŲ MOKINIŲ VIKTORINA

LAIMĖTOJAI

1-2kl.

Bogdan Krasikov (1 kl.) ir Glorija Podleckaja (2kl.)

3-4 kl.

Damian Seniut (3 kl.) ir Tomek Šilinski (4kl.)

5-8 kl.

I vieta – Tomas Kučinskas (8 kl.)

II vieta – Agata Dubicka (5 kl.)

III vieta – Daniel Aškelovič (7 kl.)

IV vieta – David Liachovič (7 kl.)

V vieta – Taisija Auziak (6 kl.)

IG-IIIG kl.

I vieta – Artur Kondratovič (IIG kl.)

II vieta – Joana Dacevič (IG kl.)

III vieta – Agnieška Kovalevska (IIIG kl.)

IV vieta – Modesta Ravluškevič (IG kl.)

V vieta – Aneta Kairytė (I G kl.)

Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d. yra minima „Gedulo ir vilties diena“ , skirta atminti pirmuosius NKVD organizuotus trėmimus į Sibirą.  Lietuvoje trėmimai vyko ištisomis šeimomis.  Tik pirmąją trėmimų savaitę buvo išvežta apie 30 tūkst. žmonių.  Iki šios dienos yra sunku tiksliai nustatyti ištremtų žmonių skaičių.

Mūsų gimnazijoje per istorijos pamokas mokiniai susipažino bei prisiminė tremtinių istoriją. Aptarė sunkų likimą ir gyvenimą ištremtų į Sibirą žmonių. Be to, tarp mokinių buvo paskelbta iniciatyva „Gyvybės medis“ kaip tremčių simbolis.  Iniciatyvos tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos gyventojų tremties istorija, prisiminti mūsų šalies istoriją, ją pažinti, taip pat pagerbti buvusių tremtinių ir sunkų lagerių likimą ištikusių žmonių atminimą.

Istorijos mokytoja Ksenija Osipovič

Tėvo Diena

Parengiamosios grupės “Nykštukai” auklėtiniai Tėvo dienos proga paruošė dovanas savo tėveliams. Vaikai padėkojo jiems už rodomą pavyzdį ir pagalbą. Kurdami dovanėles vaikai ne tik parodė savo talentus, bet ir gebėjimus.

Tėvo dienos proga siunčiame visiem tėvams nuoširdžiausius linkėjimus.

Inesa Mackevič

Konkursas „Žmonės, vietos, įvykiai“

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo  projekte „Žmonės, vietos, įvykiai”. Projektas vyko nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d. Šios iniciatyvos tikslas – svarbių literatūrinių metinių ir Gegužės 3‑iosios Konstitucijos dienos paminėjimas bei žinių apie savo gyvenamąją vietą pagilinimas. Mokiniai turėjo paruošti kalbą pasirinkta tema pagal amžiaus grupes.

Kamila Wojnicz užėmė III vietą 9–10 kl. mokinių amžiaus grupėje (Tema: Gegužės 3‑iosios Konstitucija – laisvės simbolis).

                                                                                                      Edyta Klimaszewska

1 2 3 102