,,Savaitė be patyčių“

Kovo 20-24 dienomis mūsų gimnazijoje vyksta SAVAITĖ BE PATYČIŲ. Šios savaitės eigoje mokiniams įvairių veiklų metu suteikiama informaciją apie patyčias, jų įvairovę, kaip vengti patyčių bei kaip elgtis jas patyrus. Taip pat lavinami mokinių gebėjimai tolerantiškai reikšti savo mintis ir jausmus bei priimti kitoniškumą, gyventi draugiškai, spręsti įvairias konfliktines situacijas vengiant agresijos protrūkių ar kitų žmonių įžeidinėjimo.

Šiais metais ,, Savaitė be patyčių“ mūsų gimnazijoje vyko šiek tiek kitaip. 7 klasės mokiniai parengė programą, kurią pristatė 6 klasės mokiniams. Mokiniai žiūrėjo filmą apie tai, kodėl negalima tyčiotis iš kitų, po to smagiai praleido laiką žaisdami žaidimą ,,Kas kaip aš…“ IIIG klasės mokiniai aštuntokams aiškino tolerancijos svarbą. 5 klasės mokiniai peržiūrėjo ir aptarė filmuką apie patyčias.

Agata Grebneva

Respublikinė mokslinė – konferencija „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme 2017“

 

Kovo 9 d. Vilniuje Karolinos viešbutyje vyko  „Saulės“ privačios gimnazijos organizuota respublikinė mokslinė – konferencija „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme 2017“. Konferencijoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokinys Deivid Gudanec. 

Iš visos Lietuvos mokyklų į konferenciją suvažiavę IG-IVG klasių mokiniai, dirbo biologijos, chemijos ir fizikos sekcijose bei turėjo galimybę kartu su mokytojais atlikti praktikos darbus ir pristatyti savo tiriamąją veiklą. IIIG klasės mokinys Deivid Gudanec pristatė tiriamąjį darbą „Paviršinių vandenų būklės vertinimas – Bezdonės upelio cheminė ir biologinė tarša“. Darbo vadovės chemijos mokytoja Edita Verkovska bei biologijos mokytoja Edita Karpovič.

Konferencijoje buvo pristatyti net virš 30 skirtingos gamtamokslinės tematikos, originalūs tiriamieji darbai, atlikti ne tik mokyklose bet ir aukštųjų mokyklų bei specializuotų įstaigų laboratorijose.

Tiriamojo darbo vadovės bei Deivid Gudanec buvo apdovanoti padėkos raštais už turiningą mokslinį indėlį respublikinėje gamtos mokslų konferencijoje. Džiugu, kad  aktyvi mokinių ir mokytojų tiriamoji veikla yra prasminga, rezultatyvi ir visuomet pastebima, skatinanti bendradarbiavimą su mokslininkais bei edukacinėmis institucijomis.

 Edita Karpovič, Edita Verkovska

 

 

II vieta meninio skaitymo konkurse „Poezijos šventė”

Kovo 9 dieną dvi mūsų gimnazijos meninio skaitymo konkurso nugalėtojos – Brigita Čaplinska ir Gabriela Misiukevič atstovavo mūsų gimnazijai zoniniame konkurso etape, kuris vyko Kabiškių mokykloje – darželyje. Gabriela Misiukevič, 4 klasės mokinė,  deklamavo Danutos Vavilov eilėraštį „Greitai“, o antrokė Brigita Čaplinska Vladislavos Belzos eilėraštį „Gimtoji žemė“.  Komisijos įvertinimu Brigita užėmė II vietą.

Sveikiname!

Pradinių klasių mokytoja Ana Fedorovič

Projektas „Ką žinai apie Lietuvą?” 2017

2017 metų vasario 16 dieną Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijoje buvo ne tik minima Lietuvos valstybės atkūrimo diena, bet kartu startavo ir jau tradicija tapęs mokyklos projektas „Ką žinai apie Lietuvą?“. Lietuvių kalbos mokytojos Aliona Rynkun, Ana Maciulevič ir Elena Kondratovič paskelbė projekto pradžią, supažindino projekto dalyvius su planuojamomis veiklomis ir renginių programa, pristatė mokiniams projekto tikslus ir uždavinius. Projektas truko vasario kovo mėnesį, jame dalyvavo gimnazijos mokytojai ir 1-IVG klasių mokiniai. Projektas „Ką žiniai apie Lietuvą?“ šiais metais integravo lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, dailės, technologijų ir muzikos mokomuosius dalykus.
Pačioje projekto pradžioje gimnazijos mokiniai ir mokytojai buvo labai entuziastingai nusiteikę darbui. Projektą pradėjo respublikinis Lietuvos mokinių atviruko ir plakato konkursas „Kovo 11-oji“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Visą mėnesį vaikai kartu su dailės mokytoja Veslava Voinič piešė piešinius, plakatus ir atvirukus apie Lietuvą. Mokinių veiklą vainikavo įspūdinga piešinių paroda gimnazijos hole, o geriausi mokinių darbai buvo išsiųsti konkurso organizatoriams įvertinimui. Taip pat, Lietuvoje minint Tautinio kostiumo metus, mokiniai per dailės pamokas piešė skirtingų mūsų šalies etnografinių regionų tautinius rūbus. Gražiausių piešinių autoriai buvo gimnazijos direktorės apdovanoti prizais bei padėkos raštais. Ruošdamiesi pamokoms bei piešdami piešinius, mokiniai sužinojo daug naujo apie Lietuvos istoriją, plačiau susipažino su lietuvių tautinių kostiumų įvairių metų modeliais, medžiagomis, jų kūrimo technika.
Dar viena įdomi veikla, įgyvendinta projekto rėmuose, – respublikinis mokinių rašinių konkursas „Kaip išsaugoti kilnius santykius tarp trenerio ir auklėtinio?“, skirtas Vasario 16-osios dienos minėjimui. Kupini įdomių idėjų, gimnazijos mokiniai Modest Miškis (IG kl.), Miroslav Karpovič (IG kl.), Evelina Grigorovič (IIG kl.), Piotr Krukovski (IIG kl.) ir Rapolas Kučinskas (IVG kl.) noriai sutiko dalyvauti konkurse ir parašė puikius rašinius, kuriuose išdėstė savo nuomonę apie kilnių santykių išsaugojimą tarp trenerio ir auklėtinio. Už savo pastangas bei rezultatus mokiniai vasario 22 dieną Lietuvos sporto muziejuje Kaune buvo apdovanoti padėkos raštais ir statulėlėmis, ir taip motyvuoti tolimesniems darbams. Tuo pačiu mokytojos Aliona Rynkun ir Justyna Dacevič kartu su gimnazijos IG – II G klasių mokiniais dalyvavo edukaciniame užsiėmime Lietuvos sporto muziejuje, kur buvo pristatyta Lietuvos bokso ir cirko istorija, parodytos ekspozicijos su žymių sportininkų daiktais, nuotraukomis, apdovanojimais. Į Bezdonis mokiniai grįžo pakilios nuotaikos, kupini neišdildomų įspūdžių bei prisiminimų.
Be rašinių apie sportą, gimnazijos vyresnių klasių mokiniai rašė rašinius ir patriotine tema – „Ką reiškia būti įsipareigojusiam tėvynei?“. Rašiniuose mokiniai išdėstė savo mintis apie patriotizmą, aprašė, ką reiškia, jų manymu, būti įsipareigojusiam tėvynei, kaip tą kiekvienas iš mūsų parodo. Geriausią rašinį minėta tema parašė IIIG klasės mokinys Deivid Gudanec ir IV klasės mokinys Rapolas Kučinskas. Mokinių darbus bei jų vertinimą kuravo lietuvių kalbos mokytoja Elena Kondratovič.
Be galo įdomus, prasmingas ir naudingas projekto metu buvo lietuvių kalbos mokytojos Anos Maciulevič literatūros pamokų ciklas „Laisvės gynimas“, kurį apibendrino 7, IG klasių mokinių rašiniai tema „Jie atidavė savo gyvybes už Tėvynę“. Taip pat per lietuvių literatūros pamokas kartu su mokytoja gimnazistai kalbėjo bei aptarė Tėvynės temą modernioje lietuvių literatūroje.
Džiugu, jog projekte noriai dalyvavo ir mūsų gimnazijos mažiausieji – pradinių klasių mokiniai. Projekto metu mokytoja vaikams pristatė lietuvių liaudies žaidimus, tokius kaip „Skrido žvirblis“, „Jurgelis, meistrelis“, „Šiaudų batai“, o pradinukai mielai viską mokėsi, kartojo ir labai šauniai praleido laiką žaisdami drauge.
Taip pat pradinių klasių mokiniai dalyvavo kuriant stendą „Jaunieji Lietuvos žiedai“. 1 – 4 klasių mokiniai, padedami klasių auklėtojų, per darbelių pamokas darė Lietuvos vėliavos spalvų žiedus. Ryškiaspalviai vaikų rankų darbo ramunės formos žiedai simbolizuoja Lietuvos ateitį, priklausančią dabartinei jaunėlių kartai.
Be šių veiklų, 1 klasės mokiniai dar dalyvavo pamokoje „Lietuva iš paukščio skrydžio“, kurią vedė IVG klasių mokinės Ana Asimovič ir Laura Šemytė. Pirmokai susipažino su Lietuvos simbolika, pamatė daug nuotraukų su įžymiausiomis Lietuvos vietovėmis ir noriai piešė atviruką-sveikinimą tėvynei Lietuvai.
Jau kelerius metus projekto rėmuose vykdomas konkursas „Raštingiausias gimnazijos mokytojas ir mokinys“. Šie metai nebuvo išimtis, todėl gimnazijos mokiniai ir mokytojai rašė diktantą, kuris padėjo išsiaiškinti, kas geriausiai išmano ir praktiškai taiko lietuvių kalbos gramatikos taisykles. Šiais metais konkursą laimėjo IIIG klasės mokinys Deivid Gudanec ir geografijos mokytoja Renata Urbanovič. Be to, 5-IIG klasėse taip pat buvo rašomas diktantas ir renkamas kiekvienos klasės raštingiausias mokinys. Konkursų laimėtojai paskelbti, pasveikinti bei apdovanoti renginyje, skirtame projekto „Ką žinai apie Lietuvą?“ pristatymui bei apibendrinimui. Tikimasi, kad ši veikla kitais metais sulauks tokio pat mokinių ir mokytojų susidomėjimo kaip ir šiemet.
Gimnazijos projekto „Ką žinai apie Lietuvą?“ metu kiekvienais metais vyksta ir internetinis Lietuvos moksleivių konkursas „Švari kalba – švari galva“, kur 5-10 klasių mokiniai, atlikdami užduotis, pasitikrina lietuvių kalbos žinias. Mūsų mokyklos mokiniai noriai registravosi dalyvauti konkurso I-ame etape, vyksiančiame kovo 24 dieną.
Visi šių metų projekto „Ką žinai apie Lietuvą?“ dalyviai buvo ne tik patenkinti savo darbais, bet ir neliko alkani. 5-6 klasių mokinės kartu su technologijų mokytoja Edita Verkovska vasario – kovo mėnesiais per pamokas gamino tradicinius senovės lietuvių virtuvės patiekalus. Po teorinių pamokų, kurių metu mokinės pačios domėjosi ir savarankiškai ieškojo bei rinko medžiagą apie skirtingų mūsų šalies regionų maisto gaminimo tradicijas, mažosios būsimos šeimininkės gamino „Ubagų pyragą“, „Kugelį“ bei „Miltinius blynus su kefyru“. Pagamintais patiekalais mergaitės vaišino visus gimnazijos bendruomenės narius. Visi įsitikino, kad mūsų šalies virtuvės patiekalai yra be galo skanūs.
Projekto metu netrūko ir edukacinių išvykų. IIIG – IVG klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoju Tomašu Božerockiu dalyvavo edukacinėje išvykoje į Valstybinį Vilniaus Gaono žydų muziejų, kur buvo pristatytas Lietuvos žydų istorinis, materialinis ir dvasinis paveldas, su Holokaustu susieti dokumentai ir daiktai. Taip pat mokiniai apsilankė Vilniaus choralinėje sinagogoje. Gimnazistai sužinojo daug naujo apie Lietuvos žydų istoriją ir jų tragediją II – ojo pasaulinio karo metais.
Kita, be galo įdomi ir naudinga išvyka į Vilniaus Valdovų rūmų ir Lietuvos banko Pinigų muziejus 5-6 klasių mokiniams suorganizavo ir įgyvendinta kovo mėnesio pirmosiomis dienomis. Lietuvos valstybingumą simbolizuojančiame nacionaliniame muziejuje mokiniai apžiūrėjo ekspozicijas, atspindinčias istorinės rezidencijos funkcijas, išgirdo ir daug sužinojo apie mūsų šalį valdžiusių valdovų gyvenimus, to meto tradicijas bei papročius. Kiek vėliau, Pinigų muziejuje mokiniai susipažino su pasaulio ir Lietuvos pinigų istorija, bankininkystės raida Lietuvoje nuo pirmųjų kredito įstaigų atsiradimo iki šių dienų. Vitrinose pamatė išdėstytus eksponatus, informacinius stendus ir dokumentinę medžiagą, atskleidžiančią Lietuvos banko vaidmenį įvairiais istoriniais laikotarpiais.
Vasario ir kovo mėnesiais gimnazijoje vyko dvi viktorinos, kurių tikslas – gilinti lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos žinias. Viena jų – 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos viktorina „Mes jau mokam!“. Viktorinos metu komandos išbandė savo jėgas atsakinėdami į klausimus apie mūsų šalį, žymius jos žmones, etnografinius regionus, kultūrą, tradicijas ir kalbą. Kitos viktorinos „Ar žinai Lietuvos istorijos datas?“ metu buvo tikrinamos mokinių istorinės žinios. Ją 5 bei 8 klasių mokiniams organizavo istorijos mokytoja Lilija Gajevska. Visi viktorinų dalyviai liko labai patenkinti, kadangi viktorinos metu mokiniai praplėtė savo žinias ir sužinojo daug įdomių faktų apie Lietuvą.
Kaip žinia, šie metai – pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo „Katekizmo“ – 470-osios metinės. Todėl mokytoja Justyna Dacevič kartu su bibliotekininke Justyna Šumska gimnazijos bibliotekoje sukūrė stendą knygos metinėms paminėti. Iš specialaus popieriaus buvo sukurta knyga, kurioje pateikta svarbiausia su šiuo istoriniu lietuvių raštijos pradžią datuojančiu paminklu susijusi informacija – Martyno Mažvydo biografija, knygos sukūrimo istorija, jos ištraukos, nuotraukos. Knygos ekspozicijos gimnazijos bibliotekoje tikslas – puoselėti vaikų domėjimąsi knygomis, literatūra.
Didžiausia projekto išvyka – kelionė į kaimyninę šalį Latviją. Išvykoje kartu su mokytojais dalyvavo 5 –IVG klasių mokiniai, o išvykos organizatore buvo Edita Klimaševska. Išvykos tema buvo susieta su Lietuvos istorija, kadangi apsilankėme Daugpilio miesto ryškiausiame simbolyje – Daugpilio tvirtovėje. Miesto ir pilies istorija yra glaudžiai susijusi su Lietuvos istorija, dėl to vaikams ir mokytojams buvo labai įdomu paklausyti apie lietuvių ir latvių santykius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais, sužinoti pilies istoriją ir išgirsti Daugpilio pilies palyginimus su Lietuvos tvirtovėmis.
Projektą „Ką žinai apie Lietuvą?“ vainikavo kovo 10 d. gimnazijos aktų salėje vykęs renginys „Brangi mano Tėvynė“, skirtas valstybinėms Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios šventėms paminėti ir pristatyti, aptarti bei apibendrinti visą mėnesį trukusį gimnazijos projektą „Ką žinai apie Lietuvą?“. Renginį organizuoti padėjo muzikos mokytoja Olga Krasodomska. Sugiedojus Lietuvos himną, 8 – IVG klasių mokiniai žiūrovams rodė meninę kompoziciją „Mes kiekvienas turim savo Lietuvą“. Renginio metu mokiniai dainavo dainas apie tėvynę, deklamavo lietuvių autorių eilėraščius. IIIG klasės mokinys Deivid Gudanec paruošė pristatymą ir aptarė istorines priežastis bei aplinkybes, lėmusias reikšmingiausius mūsų šalies istorijos įvykius. Renginio dalyviams, skambant legendinei Marijono Mikutavičiaus dainai „Trys milijonai“, parodyta prezentacija, kurioje pateiktos nuotraukose įamžintos ryškiausios, įspūdingiausios bei įsimintiniausios projekto „Ką žinai apie Lietuvą?“ akimirkos. Renginį ir projektą užbaigė visų konkursų laimėtojų bei dalyvių apdovanojimai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems projekto „Ką žinai apie Lietuvą?“ 2017 organizatoriams ir dalyviams.

Tikimės, kad kitais metais projektas sulauks tokio pat mokinių ir mokytojų susidomėjimo!

Aliona Rynkun ir Justyna Dacevič

 
 

Netradicinė lietuvių kalbos ir istorijos pamoka

Kovo 7 dieną 5 ir 6 klasių mokiniai kartu su auklėtojomis išvažiavo į Vilnių, kur turėjo netradicinio ugdymo pamokas. Ši išvyka buvo suplanuota projekto „Ką žinai apie Lietuvą“ rėmuose. Pirmiausia nuvykome į Valdovų rūmus. Tai yra Lietuvos nacionalinis muziejus, skirtas paminėti Lietuvos didžiuosius kunigaikščius, taip pat tai politinis ir kultūrinis centras, tikrasis Lietuvos valstybingumo simbolis. Mokiniai savo akimis galėjo apžiūrėti ekspozicijas, atspindinčias istorinės rezidencijos funkcijas. Jie pamatė gausius radinius kartu su rūmų raidos maketais, ikonografine medžiaga, su įdomiais gidės komentarais. Taip pat pateko į reprezentacines menes su atkurtais istoriniais vėlyvosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko reprezentaciniais interjerais, kur jautė praeities Didžiųjų Valdovų dvasią.

Vėliau visi nuėjome į Pinigų muziejų, kur susipažinome su pasaulio ir Lietuvos pinigų istorija,  bankininkystės raida Lietuvoje nuo pirmųjų kredito įstaigų atsiradimo iki šių dienų. Vitrinose pamatėme išdėstytus eksponatus, informacinius stendus ir dokumentinę medžiagą, kuri  atskleidžia Lietuvos banko vaidmenį įvairiais istoriniais laikotarpiais. Pabaigoje mokiniai turėjo išspręsti testą ir dovanų gavo banknotą su grupės nuotrauka.

Po turiningai praleisto laiko, grįždami namo, mokiniai dalijosi įspūdžiais ir jau planavo kitą netradicinę ugdymo dieną.

6 klasės auklėtoja Ana Maciulevič

 

Deivid Gudanec dalyvavo Respublikinėje anglų kalbos olimpiadoje

Vasario 25 d. IIIG klasės mokinys Deivid Gudanec  dalyvavo Respublikinėje anglų kalbos olimpiadoje Kėdainių Atžalyno gimnazijoje, kur tarp geriausių Lietuvos mokinių  atstovavo Vilniaus rajoną. Mūsų mokinys pateko į pirmąjį keturiasdešimtuką bei atsivežė daugybę įspūdžių.

Deivid pasakoja  apie savo dalyvavimą Respublikinėje olimpiadoje.

,,Laimėjęs I vietą rajoninėje olimpiadoje, išvažiavau atstovauti mūsų gimnaziją Respublikinėje olimpiadoje, kuri vyko vasario 25 dieną Kėdainių Atžalyno gimnazijoje. Kai tik peržengiau gimnazijos slenkstį, supratau, kad konkurencija bus rimta. Dalyvaujančių buvo apie 80, iš visos Lietuvos, kiekvienas labai gabus. Po iškilmingos pradžios mūsų laukė straipsnio rašymas. Per valandą mes turėjome parašyti 300 žodžių apimties darbą. Tema buvo įdomi, man labai gerai sekėsi, minčių netrūko. Po trumpos pertraukos vyko dialogas su nepažįstamuoju. Dalyviai turėjo dvi minutes susipažinti su tema ir trys minutės buvo skirtos kalbėjimui. Džiaugiausi, kad mano porininkas buvo labai draugiškas, todėl mums puikiai pavyko. Kiek vėliau  mokinių laukė pati įdomiausia dalis, grupiniai užsiėmimai. Vaikščiojant po Kėdainių senamiestį, kiekviena mokinių grupė turėjo pasiruošti Kėdainių įžymių vietų pristatymui. Atėjo laikas paskelbti rezultatus. Mano džiaugsmui nebuvo ribų, kai išgirdau savo vardą ir kvietimą užlipti  ant scenos. Patekau į geriausiųjų pusę, kurie puikiausiai pasirodė olimpiadoje. Buvau apdovanotas nuolaidų kuponu bilietui į kiną, pakvietimu dalyvauti interaktyviajame seminare profesinio orientavimo tema, tušinuku, dalyvio diplomu bei saldainiais. Olimpiada baigėsi, bet įspūdžių netrūko. Ne tik pagerinau savo anglų kalbos įgūdžius, bet dabar turiu draugų iš visos Lietuvos, kas mane labiausiai džiugina. Raginu visus dalyvauti visose olimpiadose ir konkursuose, nes tai nepakartojami įspūdžiai..“

Linkime Deividui tolimesnės sėkmės bei  neblėstančio kūrybingumo.

Inga Kondratovič, anglų kalbos mokytoja

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada

Kelionė į Latviją

Ankstyvą vasario 28-os dienos rytą 5 – IVG klasių mokinių ir mokytojų grupė išsiruošė į edukacinę išvyką aplankyti mūsų kaimyninę šalį – Latviją.

Pravažiavę Aukštaitijos regiono kaimelius ir miestelius, užsukome pasigrožėti miestu Utenos rajone – Zarasais. Ten žavėjomės nepakartojamais kraštovaizdžiais, vaikštinėjome virš Zarasų ežero esančiu tiltu, kurio aukštis siekia net 17 metrų.

Po to pajudėjome Daugpilio kryptimi. Šiame Latvijos mieste pasivaikščiojome pagrindiniu pėsčiųjų taku – Rigas iela, ties kuriuo iki šiol yra išlikę senoviniai mūriniai nameliai. Tačiau patraukliausia miesto atrakcija išlieka klasikinio stiliaus tvirtovė, kurią aplankėme. Norint apsisaugoti nuo Napoleono armijos, pastatas buvo pastatytas XIX amžiuje caro Aleksandro I įsakymu.

Pakeliui taip pat aplankėme Lėlių muziejų, esantį Preili mieste. Muziejuje apžiūrėjome unikalią 350 lėlių kolekciją, kurios autorė – meistrė Jelena Michailova. Tik įėję į kiemą, pasijutome lyg pasakų šalyje. Mokiniai be galo džiaugėsi galėdami bent akimirkai patys tapti lėlėmis.

Kelionė buvo labai įdomi, o jos dalyviai namo grįžo labai patenkinti ir kupini neužmirštamų įspūdžių.

Lenkų kalbos mokytoja Edita Klimaševskaja

 

Užgavėnes

Pradinių klasių mokiniai susirinko aktų salėje, kur vyko Užgavėnių linksmybės, kurių tikslas buvo atsisveikinti su žiema ir pasitikti pavasarį. Visi dalyviai buvo su gyvūnų kaukėmis – neatsiejama šventės atributika. Renginio pradžioje žiūrėjome filmą apie tradicijas Vilniaus krašte, iš kurio sužinojome nemažai įdomybių apie Užgavėnių šventę.

Persirengėliai iš kiekvienos klasės turėjo parodyti paruoštą vaidinimą. Vėliau mokiniai noriai dalyvavo sportinėse varžybose, kur parodė savo greitį bei vikrumą pataikydami į taikinį, „žagarėlių kepime“, neįprastame spurgų nešiojime. Taip pat buvo galima pašokti prie smagios muzikos, kuri sudarė šventinę atmosferą.

Renginio pabaigoje visi buvo vaišinami blynais, spurgomis ir kitais skanėstais.

Liudmila Latyševič

Vasario 28 dieną vyresniųjų klasių blynų mylėtojai susirinko tam, kad prisimintų Lietuvos ir Lenkijos tradicijas ir jas palygintų. Pasirodė, kad visi puikiai išmanome apie mūsų protėvių papročius ir tradicijas. Vyko diskusija, kaip reikia švęsti Užgavėnes, kiek kartų valgyti, kad prisivalgytume Gavėnios laikotarpiui. Vėliau mergaitės, kurios su technologijų mokytoja iškepė blynų, pavaišino mokinius, mokytojus ir visus gimnazijos darbuotojus, o 6 klasės mokinės padarė Morę. 

Ana Maciulevič

 

 

 

 
 

 

Sportas kitaip

2016 metų gruodžio mėnesį Lietuvos sporto muziejus, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija ir LTOK Kauno apskrities taryba paskelbė jau tradicija tapusį mokinių rašinių konkursą, kurio tema šį kartą buvo „Kaip išsaugoti kilnius santykius tarp trenerio ir auklėtinio?“.

Kupini įdomių idėjų mūsų gimnazijos mokiniai Rapolas Kučinskas (IV G kl.), Evelina Grigorovič (II G kl.), Piotr Krukovski (II G kl.), Miroslav Karpovič (I G kl.) ir Modest Miškis (I G kl.) noriai sutiko dalyvauti šiame konkurse. Kiekvienas mokinys parašė rašinį, kuriame pasidalino savo požiūriu į santykius tarp trenerio ir auklėtinio puoselėjimą, išsaugojimą, pateikė savo asmeninę patirtį. Mokinių darbus koordinavo lietuvių kalbos mokytojos Aliona Rynkun, Ana Maciulevič ir Elena Kondratovič.

Šių metų vasario 22 d. Lietuvos sporto muziejuje Kaune vykstančios mokslinės – praktinės konferencijos „Olimpinis judėjimas ir mokykla“ metu buvo skelbiami konkurso rezultatai ir apdovanojami dalyviai bei mokytojai. Dėl to, šį pavasariu kvepiantį saulėtą rytą mokytojos Aliona Rynkun ir Justyna Dacevič kartu su I G – II G klasių mokiniais išskubėjo į Kauną atsiimti apdovanojimų. Konferenciją iškilmingai atidarė Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokiniai. Po mokinių pasirodymo prasidėjo geriausių darbų autorių pranešimai, taip pat vertinimo komisijos narių pasisakymai bei diskusijos. Konferenciją vainikavo dalyvių apdovanojimai. Konkurso rašinių autoriams buvo įteikti padėkos raštai ir statulėlės. Įkvėpti pozityvių emocijų ir prizų, mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojos dar apsilankė edukaciniame užsiėmime bokso ir cirko skyriuose. Lankydamiesi cirko skyriuje, mokiniai pamatė unikalią Jadvygos ir Jono Ramanauskų Lietuvos cirko istorijos ekspoziciją, kurioje eksponuojamos nuotraukos, asmeniniai daiktai, cirko rekvizitas, seni reklaminiai plakatai, knygos, suvenyrai, parvežti iš gastrolių užsienyje. O bokso skyriuje mokiniams buvo pristatyta vieno iškiliausių Lietuvos sportininkų, ringo džentelmeno Algirdo Šociko bokso ekspozicija. 

Sužinoję daug naujo apie žymius Lietuvos sportininkus ir sporto istoriją bei prisiminę žymaus futbolininko Pele posakį „Kuo sunkesnė pergalė, tuo didesnis laimėjimo džiaugsmas“, gimnazijos mokiniai ir mokytojos grįžo namo nusiteikę dirbti ir siekti geriausių rezultatų savo darbuose.

Anglų kalbos mokytoja Justyna Dacevič
ir lietuvių kalbos mokytoja Aliona Rynkun

 


1 2 3 56