PERTRAUKA TYLOJE

Lietuvoje ir daugelyje kitų pasaulio valstybių kasmet minima Tarptautinė triukšmo supratimo diena, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į ilgalaikio triukšmo poveikio sukeliamas neigiamas pasekmes gyventojų sveikatai.

Jau antrus metus ir mūsų gimnazija jungėsi prie Tarptautinės triukšmo supratimo dienos minėjimo – surengė akciją „Pertrauka tyloje“. Akcija vyko balandžio 23 – 27 dienomis.  Jos metu viena trumpoji 10 minučių pertrauka (po pirmosios pamokos) buvo paskelbta pertrauka tyloje. Pertraukos metu mokiniai rašė eilėraščius tylai, piešė tyla bei kūrė plakatus apie tyla, taip pat mankštinosi tyloje.

Biologijos mokytoja Edita Karpovič

 

Gera pradžia

Balandžio 18 dieną pradinių klasių mokiniai su auklėtojomis, tikybos mokytoja Inesa Mackevič ir gimnazijos direktore Veslava Voinič susirinko aktų salėje maldai už Vilniaus pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso aukotojus. Vienuolės, kurios ten rūpinasi ligoniais, norėdamos atsidėkoti aukotojams, Aušros Vartų koplyčioje paprašė už juos aukoti šv. Mišias, o kas negalėjo dalyvauti mišiose – kaip pavyzdžiui mes – pasimeldė asmeniškai.    Dar žiemą mūsų gimnazijoje buvo surengta akcija „Meilės lašelis iš mūsų mažos širdelės“, kurios metu surinktos lėšos buvo perduotos hospisui. Nepadarėme labai daug, bet tikimės, kad dalyvaudami tokio tipo akcijose, mūsų auklėtiniai supras, kaip svarbu yra padėti artimiesiems, kuriems reikia mūsų pagalbos.

Popiežius Jonas Paulius II pasakė, kad žmogus yra turtingas ne tuo, ką turi, o tuo, kuo jis yra ir kuo dalijasi su kitais. Tegul ši kukli akcija bus viena iš daugelio gerų mūsų auklėtinių darbų, o meilė artimiesiems tegul visada būna pirmoje vietoje.

                                                                                      Ana Fedorovič

Projektas, kaip integruoto mokymo metodas

Žymūs pedagogai tvirtina, kad projekto metodas yra pats efektyviausias mokymo(si) būdas, kadangi mokiniai įsisavina 70-90 proc. žinių dalyvaudami diskusijose, išvykose, kurdami savo rankomis įvairiausius dirbinius. Mūsų gimnazijoje yra įgyvendinama daug projektų – vienas iš jų „Velykų papročiai ir tradicijos“.

Vienas iš mokyklos uždavinių yra ugdyti mokinių pagarbą protėvių tradicijoms ir kultūrai, o taip pat rūpintis, kad jos išliktų kitoms kartoms. Projektą pradėjome pasvarstymais apie Velykų svarbą katalikams, tikybos mokytoja Inesa Mackevič paruošė pristatymą ta tema, peržiūrėjome, o mokytoja pakomentavo filmą apie lenkų ir lietuvių Velykų papročius.

Projekto metu didesnį dėmesį skyrėme dvasinėms vertybėms, tokioms kaip pagalba artimiesiems, atleidimas, geras žodis. Tokiu tikslu gimnazijoje buvo organizuota paramos akcija „Lašelis gėrio iš mūsų mažos širdelės“, jos metu surinktos lėšos ir mokinių padaryti atvirukai su sveikinimo žodžiais buvo perduoti pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisui Vilniuje. Tikimės, kad tie žodžiai sušildys kokio nors ligonio širdį, suteiks stiprybės ir tikėjimo.

Projekto metu turėjome kelias išvykas: į Aušros Vartų Dievo Motinos koplyčią, Vilniaus arkikatedrą, šv. Petro ir Povilo bažnyčią Antakalnyje. Kitą dieną Bezdonių bažnyčioje mokiniai dalyvavo Kryžiaus kelio apmąstymuose. Nacionaliniame Lietuvos muziejuje turėjome edukacinį užsiėmimą, kurio metu pagilinome žinias apie Velykų tradicijas ir papročius senovėje. Susipažinę su šventiniais žaidimais mūsų gimnazijos mokiniai pasidalijo savo žiniomis su Bezdonių vaikų darželio auklėtiniais, pakviesdami juos bendriems žaidimams ir varžyboms. Vieną popietę skyrėme susipažinti su margučių istorija, kadangi kiaušinis yra pagrindinis Velykų simbolis. Damiano Šumskio mama mielai pasidalijo savo patirtimi ir pamokė mokinius, kaip įdomiai ir gražiai galima spalvinti margučius, kiekvienas galėjo išbandyti jam patikusį būdą. Kitą dieną mokiniai turiningai praleido laiką Čekoniškių verbų ir buities seklyčioje, kur Janina Norkūnienė labai įdomiai papasakojo apie verbų pynimo tradiciją Vilnijos krašte. Čia mokiniai patys galėjo padaryti sau verbą – tai jiems suteikė labai daug malonių emocijų.

Projekto apibendrinimas, kur buvo apdovanoti konkursų laimėtojai, vyko šventinio renginio metu. Mokiniai gavo dovanas už meninių darbų „Velykos mano namuose“ pristatymą, taip pat už kūrybinių darbų „Velykinis atvirukas“ paruošimą, šitame konkurse dalyvavo ir kaimyninės mokyklų: Eitminiškių pagrindinės mokyklos, Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos, Sužionių pagrindinės mokyklos, mokiniai. Labai gražią pavasarinę parodą parengė Bezdonių vaikų darželio auklėtiniai. Šventinis renginys priminė, kad gamta bunda iš žiemos miego ir artinasi šiltas pavasaris.

Projekto metu mokytojai turėjo gerą progą įrodyti, kad teorines žinias geriausiai sieti su praktika integruojant įvairius mokymosi dalykus, vedant pamokas kitose erdvėse, renginių metu. Tikimės, kad tai padidino mokinių mokymosi motyvaciją ir jiems bus lengviau įsisavinti dėstomą medžiagą.

Ana Fedorovič

 

Akcija ,,Darom” 2018

Balandžio 18-20 dienomis mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo visuomeninėje akcijoje „Darom 2018“, kurios tikslas buvo suvienyti žmones, atkreipti dėmesį į gamtos užterštumą ir aplinkos apsaugos problemas. Tris dienas mokiniai turėjo galimybę atnešti nereikalingą popierių, senas knygas ar laikraščius, kad jie būtų išvežti perdirbimui. Vėliau, balandžio 20 dieną, kiekviena klasė turėjo paskirtą teritoriją, kurioje turėjo sutvarkyti aplinką. Po darbo visi buvo pavargę, bet laimingi, kad galėjo prisidėti prie aplinkos apsaugos.

                                           Technologijų ir chemijos mokytoja Edita Verkovska

Mokinių geriausių darbų konkursas „Geriausi iš geriausių“

Balandžio 12 d. gimnazijos aktų salėje vyko gabių mokinių geriausių darbų konkursas. Jame dalyvavo 6-IIG klasių mokiniai kartu su savo mokytojais, kurie buvo šių darbų mentoriai. Darbai buvo pristatyti 5-IVG klasių mokiniams bei mokytojams, kurie balsavo renkant 3 geriausius, jiems labiausiai patikusius darbus, kurie apėmė dailės, geografijos ir istorijos, lietuvių, anglų, lenkų kalbų sritis. Po mokinių darbų pristatymo, kol komisija skaičiavo balsus ir paskelbė geriausių darbų autorius, gimnazijos psichologė Agnessa Ogar kartu su kūrybingu 6 klasės mokiniu Aleksandru Potapovu pristatė jų sukurtą mokymo priemonę, skirtą mokiniams turiningai ir linksmai praleisti laisvalaikį, o kartu, švenčiant šiemet mūsų tėvynės šimtmečio jubiliejų, dar kartą prisiminti Lietuvos istoriją. Žiūrovų sprendimu balsai pasiskirstė taip:

I vietos laimėtojais tapo 8 klasės mokiniai, kurie vaizdžiai pristatė Azijos šalių kultūrą;

II vieta atiteko IIG klasės mokiniui Robertui Kovalevskiui už lenkų kalbos, istorijos ir choreografijos darbo „Tautinio šokio istorija“ prezentaciją;

III vieta džiaugėsi tos pačios 8 klasės mokiniai su lenkų kalbos ir istorijos animuotu darbu „Legenda apie Vilniaus įkūrimą“.

Laimėtojai buvo apdovanoti diplomais bei vertingais prizais.

Sveikiname nugalėtojus ir jiems padėjusias mokytojas!

Gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė anglų kalbos mokytoja-metodininkė

Inga Kondratovič

1 2 3 70