Naujausia informacija apie ugdymo procesą

Ministro įskymas „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas 2020-05-08

Dėl ugdymo proceso organizavimo gegužės 18 d.

GERBIAMI TĖVELIAI,

Informuojame, kad nuo gegužės 18 d. leista veikti priešmokyklinio ugdymo grupėms. Tai reiškia, kad mažųjų ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir gimnazijoje. Svarbu tai, kad, siekiant užtikrinti saugią aplinką ir vaikams, ir gimnazijos personalui, bus privaloma laikytis nustatytų infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų. Tuo tikslu sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga patvirtino būtinąsias sąlygas ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimui. Numatyta, kad vaikus, kurie serga lėtinėmis ligomis arba gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais žmonėmis, ir toliau bus rekomenduojama ugdyti namuose. Be to, net jei vaikas sveikas, jį leisti į mokyklą nebus privaloma – tėvai galės jį ir toliau prižiūrėti namuose, bus vykdomas nuotolinis ugdymas.

Kaip pradėti mokyklos lankymą?

Apie ketinimą pradėti lankyti mokyklą turite informuoti mokytoją bei pateikti pasirašytą prašymą Dėl vaiko priežiūros ir ugdymo paslaugų organizavimo karantino laikotarpiu e-paštu: gimnazija@slovackio.vilniausr.lm.lt

Informaciją teikia:

priešmokyklinio ugdymo mokytoja, direktorė 864028759, el.paštu: gimnazija@slovackio.vilniausr.lm.lt

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

Šiais metais pirmą kartą tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ vyko virtualioje erdvėje. Kaip ir kasmet, konkurso metu mokiniai buvo suskirstyti į amžiaus grupes ir kiekviena grupei buvo skirtas laikas varžytis su „Mokslų karaliene“. Be matematinių gabumų mokiniai turėjo parodyti ir informacinių technologijų gebėjimus tam, kad teisingai užpildytų dalyvio kortelę ir išsaugotų atsakymus. Tikimės, kad mokiniai pasirodė puikiai ir laukiame rezultatų.

Matematikos mokytojos Hendrika Savel, Regina Dubicka

 

Nuo kovo 30 d. gimnazijoje vykdomas nuotolinis ugdymas

Gerbiama Julijaus Slovackio gimnazijos bendruomene,

nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Pagrindinė mokytojų ir mokinių komunikavimo priemonė – e-dienynas (https://www.manodienynas.lt).

Mokytojų nuožiūra papildomai gali būti naudojamos kitos mokymo platformos. Pamokos bus vykdomos pagal sudarytą tvarkaraštį (analogišką įprastajam), vyks visos jame nurodytos pamokos. Kiekvienos pamokos teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija aprašoma dienyno skiltyje ,,Namų darbai“, nurodomos užduočių nuorodos iš skaitmeninių aplinkų; taip pat dienyne bus fiksuojami įvertinimai ir suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokiniai iki nurodyto termino atlikę užduotis, išsiunčia darbus per dienyną skiltyje „Pranešimai“ ar kitu su mokytoju sutartu būdu, mokytojo pagalba teikiama tvarkaraštyje nurodytu arba su mokiniu sutartu laiku ir būdu.

Pagalbą, susijusią su informacinių technologijų naudojimu, teikia mokytoja Regina Dubicka.

Daugiau informacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu teikia klasių vadovai.

Administracija 8.00 – 16.00 val.

Gimnazijos nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas

NUO KOVO 16 D. ŠALYJE ĮVESTAS KARANTINAS

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuo gegužės 18 d.

ŠMM informacija Aplinkraštis 03 (2020-03-16)

2020-03-19 Sprendimas dėl elgesio parkuose ir kitose viešose erdvėse

Del asmens apsaugos priemonių naudojimo

Del koronoviruso apibrezimo pakeitimo

Rekomendacijos parduotuvėms

Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki gegužės d. 29 00 val.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo” pakeitimo” ir „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo” pakeitimo”, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. mokiniams pavasario atostogos.

Gimnazija dirba nuotoliniu būdu. Informaciją galima gauti telefonu:

  • Direktorė 864028759
  • e-paštu gimnazija@slovackio.vilniausr.lm.lt
  • Mano dienyne

Daugiau informacijos galite rasti čia:

https://www.vrsa.lt/index.php?4074436455

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

http://sam.lrv.lt/

 

Integruota pamoka, skirta Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo  trisdešimtmečiui paminėti

Gimnazijoje vyko  lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir muzikos dalykų integruota pamoka, skirta Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo  trisdešimtmečiui paminėti.  Dalyvavusieji  pamokoje giedojo Lietuvos Respublikos himną, drauge aptarė mūsų šalies pasiekimus bei pasikeitimus, įvykusius per trisdešimt metų nuo nepriklausomybės paskelbimo. Iš tiesų yra nuveikta ir pasiekta labai daug kultūros, švietimo, architektūros, šalies ir pasaulio politikos, sporto bei medicinos srityse. Šia proga buvo deklamuojami eilėraščiai, mokinių lūpose skambėjo dainos, bylojančios apie meilę ir ištikimybę Tėvynei Lietuvai.

Pamokos pabaigoje  pristatytos bei apibendrintos gimnazijos projekto „Ką žinai apie Lietuvą?“ veiklos, apdovanoti konkursų ir viktorinų laimėtojai. Prisiminus lietuvių kalbos dienų renginius, integruotos pamokos metu dar kartą akcentuota taisyklingos bei turtingos lietuvių kalbos vartojimo svarba. Džiugu, jog mūsų gimnazijos mokytojai, skatindami mokinių patriotiškumo bei pilietiškumo jausmą, taip noriai, nuoširdžiai ir aktyviai bendradarbiauja. 

Lietuvių kalbos mokytoja Aliona Rynkun

1 2 3 91